:: FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji oraz obsługi Bazy Porad Serwisowych.

1. W jaki sposób należy instalować kolejne płyty, żeby mieć dostęp do danych na wszystkich płytach ?

Na każdej kolejnej płycie instalacyjnej są wszystkie dane związane z poradami i informacjami serwisowymi opracowanymi do momentu wydania płyty. Niektóre porady lub informacje odwołują się jednak do plików umieszczonych na poprzednich płytach. Jeżeli podczas takiego odwołania odpowiednia płyta nie jest włożona do napędu CD, to pojawi się komunikat określający jaką płytę należy włożyć do napędu.

Żeby uniknąć problemu związanego z koniecznością wymiany płyt CD zawartość katalogów: DOC, TXT, PDF z kolejnych płyt można skopiować na dysk twardy. Następnie w menu "Konfiguracja/Ustalenie położenia plików i programów" należy wskazać położenie katalogów DOC, TXT oraz PDF na dysku twardym.

Pojawiło się już kilka wydań programu "Bazy Porad Serwisowych". Instalację programu należy wykonać zawsze z płyty, na której znajduje się najświeższe wydanie programu. Jeżeli użytkownik nie dysponuje ostatnio wydaną płytą, powinien instalację przeprowadzić z najnowszej płyty, która znajduje się w jego posiadaniu. W oznaczeniu płyty umieszczany jest rok wydania i numer wskazujący na kolejne wydanie w ciagu roku, np. 2000/BS1, 2000/BS2, 2000/BS3, 2001/BS1, 2001/BS2, ...... .Instalacja z ostatnio wydanej płyty zapewni, że użytkownik będzie dysponował najnowszą    bazą informacyjną.

2. Po uruchomieniu programu wyświetlany jest komunikat: "Nie znaleziono pliku ODBC32.dll".

W celu rozwiązania tego problemu należy zainstalować obsługę ODBC, uruchamiając program DATAACC.EXE z katalogu INSTALL na płycie CD.


3. Po instalacji płyty 2000/BS1 i Adobe Acrobata 4.0, przy próbie wyświetlenia jakiegokolwiek zbioru w formacie PDF otrzymuję komunikat, że program nie może odnaleźć właściwego programu i następuje odesłanie do menu Konfiguracja/Ustalenie położenia plików i programów.

W wersji instalacyjnej płyty 2000/BS1 podano ścieżkę dostępu do standardowo zainstalowanego Adobe Acrobata w wersji 3.0 (c:\Acrobat\Reader\AcroRd32.exe). Standardowa instalacja programu Adobe Acrobat 4.0 wykonywana jest do katalogu: c:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Reader\AcroRd32.exe. Stąd po instalacji Adobe Acrobata w wersji 4.0 program SE nie potrafi znaleźć do niego dostępu. Aby uniknąć problemów należy w menu Konfiguracja/Ustalenie położenia plików i programów zamiast "c:\Adobe\Acrobat\AcroRd32.exe" wpisać "c:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Reader\AcroRd32.exe". Zmian należy dokonać bezpośrednio na zawartości tabeli (na przecięciu wiersza "PDF" z kolumną "Gdzie". Przy wpisywaniu nowej zawartości proszę zwrócić uwagę na dwie spacje, które występują w ścieżce dostępu do Acrobata. Pierwsza z nich jest pomiędzy słowem "Program" i "Files", a druga pomiędzy "Acrobat" i "4.0".


4. Pod koniec instalacji programu Baza Porad Serwisowych z płyty 2000/BS2, podczas aktualizacji baz danych pojawia się następujący komunikat:
Error Code: OPEN ERROR
Subsystem: BASE
Error Subcode: 2012
Function: COPYFILE
Filename: C:\WINDOWS\TEMP\RarSFX0\ceariabd.ttf
Call Stack:
SKOPIUJBAZE (Line: 94)
STANDARDSHELLWINDOW: AKTUALIZACJABD (Line: 71)
APP: START (Line: 82)
Ignore         Retry         Abort

Po pojawieniu się tego komunikatu należy wybrać przycisk "Ignore". Cały program zostanie prawidłowo zainstalowany, zaktualizowana również zostanie baza danych. Wyświetlany komunikat związany jest z brakiem pliku definiującego czcionkę Arial CE, która jest wykorzystywana jedynie podczas wydruków. Brakująca czcionkę można pobrać z naszej strony. Pobrany plik należy umieścić w katalogu ..\WINDOWS\FONTS\.