Movie1

:: zamówienia


Zamówienia można składać telefonicznie (058) 344-32-57,
emailem: prenumerata@serwis-elektroniki.com.pl lub
na przekazie wpłacając odpowiednią kwotę na:

APROVI - A.Haligowska
(Serwis Elektroniki)
80-416 Gdańsk
ul. Gen. Hallera 169/17
Nr rachunku odbiorcy:
61-15001025-1210-2001-4524-0000